O witrynie

Dążyliśmy do stworzenia witryny zgodnie z wytycznymi i wskazówkami 24-godzinnego serwisu 2.0. Dla zawartości korzystamy z XHTML 1.0 Transitional, prezentacje sterowane są przez Cascading Style Sheets (CSS) 2.1. Próbowaliśmy zapewnić dostępność i użytkowanie zawartości witryny dla jak największej ilości ludzi.

Międzynarodowe wytyczne jako podstawa

Kraje członkowskie UE jednogłośnie ustaliły, że publiczne witryny internetowe mają spełniać WCAG (Web Content Accesibility Guidelines). WCAG to wytyczne jak należy kształtować informacje i usługi, aby udostępnić witryny internetowe.

We Wskazówkach 24-godzinnego serwisu wytyczne WCAG zostały uporządkowane wraz z pozostałymi wytycznymi i dopasowane do szwedzkich warunków. Dla każdej wytycznej, która ma swoje źródło w WCAG podano odnośnik do WCAG, zob. lista referencyjna do WCAG 1.0.

Wytyczne WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) zostały opracowane przez WAI (Web Accessibility Initiative) , grupę roboczą w ramach W3C, World Wide Web Consortium.

Przeglądarki internetowe

Witryna ukazuje się najlepiej w nowoczesnych wyszukiwarkach opierających się na standardach, np. najnowszych wersjach Internet Explorer, Netscape, Mozilli, Opery lub Safari (Mac).

Cookies

Niniejsza strona internetowa zawiera tak zwane cookies.

Co mówi Ustawa?

Zgodnie z Ustawą o Łączności Elektronicznej, która weszła w życie dnia 25 lipca 2003 r. Każdy, kto odwiedza stronę internetową zawierającą cookies musi być poinformowany o tym, że:

  • ta strona internetowa zawiera cookies
  • do jakich celów te cookies są używane
  • jak można uniknać cookies

Co to jest cookie?

Cookie to plik tekstowy, który strona internetowa odwiedzona przez ciebie zachowuje na twoim komputerze. Cookies są używane na wielu stronach internetowych, aby umożliwić odwiedzającemu je dostęp do różnych funkcji. Informacja zawarta w cookie może być używana do monitorowania poruszania się użytkownika po sieci www.

Istnieją dwa rodzaje cookies. Pierwszy rodzaj umieszcza plik na twoim komputerze na długi okres. Używany jest na przykład po to, aby poinformować ciebie, co jest nowego od czasu, gdy ostatni raz odwiedziłeś tę szczególną stronę. Drugi rodzaj cookie jest nazywany session cookie. W czasie gdy odwiedzasz stronę internetową, cookie jest tymczasowo zachowane na twoim komputerze, na przykład w celu ustalenia wybranego przez ciebie języka. Session cookies nie są długo zachowywane w twoim komputerze i znikają, gdy zamkniesz swoją przeglądarkę.

Cookies są przejściowo zachowywane w twoim komputerze.

Na tej stronie internetowej nie ma osobistych informacji zachowanych jako cookies. Na naszej stronie pliki cookie są używane wyłącznie w celu identyfikacji odwiedzającego, w czasie jego odwiedzin na stronie. Nie jesteśmy w stanie wejść w posiadanie żadnej informacji dotyczącej ciebie jako odwiedzającego za pomocą cookies.

Możesz wyłączyć cookies, jeżeli sobie ich nie życzysz.

Jeżeli nie akceptujesz używania cookies, możesz wyłączyć swoją przeglądarkę lub zmienić ustawienia zabezpieczeń. Sposób, w jaki wyłączysz użycie cookies, jest różny na różnych przeglądarkach, a jak on działa możesz się ogólnie dowiedzieć w części „Help” twojej przeglądarki.

Funkcjonalność Metadata

Ta strona korzysta z funkcjonalności metadata kompatybilnej ze standardami takimi jak Dublin Core Metadata Initiative.

Script

Witryna zawiera JavaScript. Można wybrać opcję wyłączającą JavaScript w swojej wyszukiwarce. Żadna z tych funkcji nie jest krytyczna dla funkcjonowania witryny.

Prawa autorskie i zawartość

Odpowiadamy za wszystkie strony wewnątrz witryny. Większość zawartości witryny można kopiować, pod warunkiem podania źródła. Nie odpowiadamy za zawartość w witrynach innych urzędów i organizacji, do których odsyła strona. Daty podane na dole większości stron podają czas ostatniej aktualizacji.

Staraliśmy się, aby zawartość witryny była dostępna i łatwa w użytkowaniu dla jak największej ilości ludzi.

Linki

Uprzejmie prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo zamieścić link na naszej stronie.

Okna

Wszystkie linki do stron zewnętrznych otwierają się w osobnych oknach.

Kontrasty, czcionka i rozmiar tekstu

Mogą Państwo zmieniać kontrasty, czcionkę i rozmiar tekstu. Jeśli uważają Państwo, że tekst na stronach jest zbyt mały lub zbyt duży mogą Państwo po prostu zmienić go za pomocą funkcji wbudowanych w Państwa przeglądarkę. W większości nowoczesnych przeglądarek można to zrobić poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl i przesunięcie środkowego klawisza myszki. W innych przypadkach znajdą Państwo alternatywne metody zmieniania rozmiaru tekstu w menu przeglądarek.

Drukowanie stron

Na każdej stronie znajduje się na samym dole mała ikona drukarki. Należy na nią kliknąć, aby otrzymać wydruk. UWAGA: wydruk za pomocą tej ikony lub ikony wyszukiwarki oznacza wydruk wyłącznie samego tekstu oraz górnej i dolnej ramy.

Dopasuj

Zmiana rozmiaru tekstu

Mogą Państwo zmienić rozmiar tekstu w swojej przeglądarce. W większości nowoczesnych przeglądarek można to zrobić poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl i przesunięcie środkowego klawisza myszki. Jeśli to nie zadziała, należy przejść do menu Widok w przeglądarce:

  • W Internet Explorer należy wybrać Widok, a później Rozmiar Tekstu.
  • W Mozilla Firefox należy wybrać Widok, a później Rozmiar Tekstu. Można również użyć klawisza Ctrl razem z + lub -.
  • W Netscape Navigator należy wybrać Widok, a później Zwiększ czcionkę lub Zmniejsz czcionkę.

W Operze należy wybrać Widok, a później Zoom. Można również użyć klawiszy + lub -.